Kurumsal Yönetim Uygulaması

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMASI

Başta Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü yönetim kurulları, komiteler, meclisler vb organlar tarafından yönetilmektedir. 

Bu yapıların haftalık, aylık, yıllık toplantılarının yönetilmesi , gündemlerin üyelerle paylaşılması, kararların paylaşılması, kurul üyeleri ve çalışanlar arasında görev dağılımlarının yapılması, kararların geriye dönük anahtar kelimeler ile aranması , sorgulanması ciddi bir sekreterya ve iş yükü gerektirmektedir.

 

Kurumdal Yönetim çözümümüz ile mobil uygulama ve web uygulamasında tüm bu operasyonların dijital olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.